• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Развојот на стругалка со голем дијаметар во основа ги исполнува технолошките барања на валавницата

    Површинската завршница на надворешниот дијаметар на ембрионската цевка изгребана со рака е едвај прифатлива. Ако ембрионската цевка е премногу густа, тешко е да се исполнат барањата на валавницата. Бидејќи надворешниот ембрионски слој на цевката е премногу дебел, а самото место на ембрионот е премногу длабоко, тој може да се обработи само со тешка опрема. На почетокот, само едно или две парчиња можат да се стругаат. После тоа, работната ефикасност е значително подобрена во практичното производство на нашата компанија. Развојот на стругалки за кожа од шест, осум парчиња и голем дијаметар е во основа со процесот на барање за валање.